<title>Functia de insumare a numerelor<br> mai mici decat o valoare receptionata cu GET</title>
//pentru a functiona corect, programul trebuie lansat:
//    marinela13.php?nr=__un_numar__; 
//    __un_numar__  fiind valoarea numerica pana la care se insumeaza numerele naturale
<?php
$valmax
=$_GET['nr'];
echo 
"<h2>INSUMAREA PRIMELOR ($valmax) NUMERE</h2>";
      
$s 0;
      
$i 1;
      WHILE(
$i<=$valmax)
       {
         
$s $s+$i;
         
$i $i+1;
       }
echo 
'SUMA PRIMELOR '.$_GET['nr'].' NUMERE ESTE: '.$s;
?>
1
vezi rezultatul